C/ Andreu Vidal, 45
08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
Tel. 609 56 48 43
info@geocavi.com

Inici >> Pressupost >> Geología >> Formentera

Geocavi és una empresa especialista en tot tipus d'estudis geotècnics, enginyeria geològica, auscultació, topografia i tot tipus de projectes relacionats amb obra pública i edificació, amb una experiència en el sector superior als 15 anys.

Dintre dels estudis d'enginyeria geològica que realitzem podem incloure estudis d'estabilitat de talussos en sols i roca, estudis d'inundabilitat, estudis de riscos geològics, d'allaus, contaminació de sols i estudis hidrogeològics.