C/ Andreu Vidal, 45
08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
Tel. 609 56 48 43
info@geocavi.com

Inici >> Pressupost >> Auscultació >> Campos

Geocavi és una empresa especialista en tot tipus d'estudis geotècnics, enginyeria geològica, auscultació, topografia i tot tipus de projectes relacionats amb obra pública i edificació, amb una experiència en el sector superior als 15 anys.

Mitjançant l'auscultació es determinen els moviments horitzontals i verticals al terreny o les estructures. Amb el control topogràfic i inclinòmetres es quantifica els moviments i assentaments a les estructures. Control de moviments d'estructures (murs pantalla, mur de rocalla, edificis)