Pressupost

Geocavi és una empresa especialista en tot tipus d'estudis geotècnics, enginyeria geològica, auscultació, topografia i tot tipus de projectes relacionats amb obra pública i edificació, amb una experiència en el sector superior als 15 anys.

Si necessita un pressupost, ompli el formulari amb les seves dades de contacte in ens posarem en contacte amb vosté.

Si vol obtenir un pressupost mes detallat, seleccioni el tipus de pressupost que necesita y la població on la necesita.

Tipus de pressupostos

Auscultació

Estudi Geotecnic

Geología

Integritat de pilots

Sondeig

Topografía