Pressupost auscultació

Geocavi és una empresa especialista en tot tipus d'estudis geotècnics, enginyeria geològica, auscultació, topografia i tot tipus de projectes relacionats amb obra pública i edificació, amb una experiència en el sector superior als 15 anys.

Mitjançant l'auscultació es determinen els moviments horitzontals i verticals al terreny o les estructures. Amb el control topogràfic i inclinòmetres es quantifica els moviments i assentaments a les estructures. Control de moviments d'estructures (murs pantalla, mur de rocalla, edificis)

Si necessita un pressupost, ompli el formulari amb les seves dades de contacte in ens posarem en contacte amb vosté.

Si vol obtenir un pressupost mes detallat, pot seleccionar su municipi.

Principals poblacions

Barcelona


Todas las poblaciones de Barcelona

Girona


Todas las poblaciones de Girona

Lleida


Todas las poblaciones de Lleida

Tarragona


Todas las poblaciones de Tarragona

Mallorca


Todas las poblaciones de Mallorca

Menorca


Todas las poblaciones de Menorca

Eivissa


Todas las poblaciones de Eivissa

Formentera


Todas las poblaciones de Formentera

Tipus de pressupostos

Estudi geotecnic

Auscultació

Geología

Integritat de pilots

Sondeig

Topografía