Sondeos

Geocavi és una empresa especialitzada a l’àmbit de la geotècnia i la topografia , amb una àmplia experiència en el sector.

Entre els serveis que oferim s'inclouen àrees tan diverses com geotècnia, topografia, hidrogeologia, auscultació, enginyeria geològica, integritat estructural en pilots, patologies en edificació, control d'execució en obra i assessoria tècnica .

Oferim un treball de qualitat, un tracte directe amb el client i un preu molt competitiu, ja que disposem de maquinària pròpia.

Entre la maquinària de què disposem destaca una màquina de sondejos de petites dimensions, especialitzada en accessos reduïts, per a la realització d' estudis geotècnics de rehabilitacions, patologies i estudis previs a enderrocs.

L'empresa compta amb una àmplia experiència en la redacció d' informes geotècnics , tant per habitatges unifamiliars, plurifamiliars, i naus industrials, basades amb el codi tècnic de la edificació i adaptats per a l'àmbit del segur decenal i els organismes de Control Tècnic (OCT) Mitjançant l'estudi geotècnic es pretén donar les recomanacions oportunes relatives al disseny i càlcul de les estructures de fonamentació; tipologia de fonamentació més adequada, cota de recolzament de la mateixa, paràmetres resistents del sòl, així com qualsevol altre problema que pugui plantejar el subsòl a la construcció de l'edifici projectat.

Un estudi geotècnic ben planificat suposa un important estalvi en els costos de fonamentació i un increment en la seguretat estructural de l'obra.