C/ Andreu Vidal, 45
08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
Tel. 609 56 48 43
info@geocavi.com

Inici >> Pressupost >> Integritat de pilots >> Sant Lluís

Geocavi és una empresa especialista en tot tipus d'estudis geotècnics, enginyeria geològica, auscultació, topografia i tot tipus de projectes relacionats amb obra pública i edificació, amb una experiència en el sector superior als 15 anys.

Amb els estudis d'integritat estructural de pilots es determina la continuitat estructural dels pilots i murs pantalla. Geocavi realitza estudis sònics d'integritat tipus PET per pilots i estudis CROSS-HOLE per pilots de gran diàmetre i pantalles.