C/ Andreu Vidal, 45
08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
Tel. 609 56 48 43
info@geocavi.com

Inici >> Pressupost >> Sondeig >> Formentera

Geocavi és una empresa especialista en tot tipus d'estudis geotècnics, enginyeria geològica, auscultació, topografia i tot tipus de projectes relacionats amb obra pública i edificació, amb una experiència en el sector superior als 15 anys.

Tot tipus d'assaigs de camp, mitjançant dues màquines de sondeig (Tecoinsa TP-30 i Rolatec). Assaigs penetromètrics, calicates i assaigs de permeabilitat.