Pressupost de sondeig a Barcelona

Geocavi és una empresa especialista en tot tipus d'estudis geotècnics, enginyeria geològica, auscultació, topografia i tot tipus de projectes relacionats amb obra pública i edificació, amb una experiència en el sector superior als 15 anys.

Tot tipus d'assaigs de camp, mitjançant dues màquines de sondeig (Tecoinsa TP-30 i Rolatec). Assaigs penetromètrics, calicates i assaigs de permeabilitat.

Si necessita un pressupost, ompli el formulari amb les seves dades de contacte in ens posarem en contacte amb vosté.

Si vol obtenir un pressupost mes detallat, pot seleccionar su municipi.

Poblacions de Barcelona


ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVTipus de pressupostos

Estudi geotécnic

Auscultació

Geología

Integritat de pilots

Sondeig

Topografía