Pressupost de estudi geotécnic a Mallorca

Geocavi és una empresa especialista en tot tipus d'estudis geotècnics, enginyeria geològica, auscultació, topografia i tot tipus de projectes relacionats amb obra pública i edificació, amb una experiència en el sector superior als 15 anys.

L'estudi geotècnic és obligatori per tota obra nova o obres de rehabilitació amb canvis estructurals, segons CTE. Amb l'estudi geotècnic es determinen les característiques del terreny per tal de valorar i quantificar correctament el tipus de fonamentació més adient per la obra projectada.

Estudis geotècnics per obra nova i estudis geotècnics per rehabilitació d'edificis, gràcies a la nostra maquinaria de petites dimensions per accesos redüits.

Si necessita un pressupost, ompli el formulari amb les seves dades de contacte in ens posarem en contacte amb vosté.

Si vol obtenir un pressupost mes detallat, pot seleccionar su municipi.

Poblacions de Mallorca
Tipus de pressupostos

Estudi geotécnic

Auscultació

Geología

Integritat de pilots

Sondeig

Topografía