Pressupost de integritat de pilots a Mallorca

Geocavi és una empresa especialista en tot tipus d'estudis geotècnics, enginyeria geològica, auscultació, topografia i tot tipus de projectes relacionats amb obra pública i edificació, amb una experiència en el sector superior als 15 anys.

Amb els estudis d'integritat estructural de pilots es determina la continuitat estructural dels pilots i murs pantalla. Geocavi realitza estudis sònics d'integritat tipus PET per pilots i estudis CROSS-HOLE per pilots de gran diàmetre i pantalles.

Si necessita un pressupost, ompli el formulari amb les seves dades de contacte in ens posarem en contacte amb vosté.

Si vol obtenir un pressupost mes detallat, pot seleccionar su municipi.

Poblacions de Mallorca
Tipus de pressupostos

Estudi geotécnic

Auscultació

Geología

Integritat de pilots

Sondeig

Topografía